Datenschutz

 

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt:

Ferienpark Arber GmbH
Waldesruhweg 34
D-94227 Zwiesel

Fon: +49 (0)9922/802 595
Fax: +49 (0)9922/802 594
Mail: info@ferienpark-arber.de

USt-ID: DE274474761
Registergericht: Deggendorf · HRB 3531
Geschäftsführer: Dr. Ing. A.T. Touber

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als serviceprovider zijn wij volgens § 7 Abs.1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze zijde volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht als een service provider om verzonden of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. Verplichtingen om het gebruik van informatie onder algemene wetgeving te verwijderen of blokkeren, blijven onverminderd van kracht. Een aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf de datum van kennis van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van toepasselijke schendingen zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waarvan wij de inhoud niet beïnvloeden. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gekoppelde pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van koppelen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Na kennisgeving van overtredingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

copyright

De inhoud en werken op deze pagina's gemaakt door de exploitanten van de site zijn onderworpen aan de Duitse auteursrechtwetgeving. De reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud aan deze zijde niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in aanmerking genomen. Met name wordt inhoud van derden als zodanig geïdentificeerd. Als u nog steeds op de hoogte bent van een inbreuk op het auteursrecht, vragen we u om een notitie. Na kennisgeving van schendingen zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacy Policy:

We zijn erg tevreden over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het beheer van het vakantiepark Arber. Een gebruik van de webpagina's van het vakantiepark Arber is in principe mogelijk zonder enige aanduiding van persoonlijke gegevens. Als een getroffen persoon via onze website de speciale services van ons bedrijf wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gelden altijd in overeenstemming zijn met de verordening inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op het vakantiepark Arber landspecifieke gegevensbescherming regelgeving. Via dit privacybeleid probeert ons bedrijf het publiek te informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.

Ferienpark Arber heeft als controller tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies over het algemeen beveiligingslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokken persoon vrij om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon.
1. Definities

Het privacybeleid van het vakantiepark Arber is gebaseerd op de terminologie van het Europees beleid en de wetgever bij de vaststelling van de verordening inzake gegevensbescherming (DS-GMO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie uitleggen.

We gebruiken de volgende termen in dit privacybeleid, inclusief maar niet beperkt tot:

    a) persoonlijke gegevens

    Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene"). een individu wordt geacht te zijn geïdentificeerd, direct of indirect, met name door middel van toewijzing aan een identificatie, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of één of meer specifieke functies die de fysische, fysiologische geven, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

     b) de betrokken persoon

    Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

     c) verwerking

    Verwerking elke operatie uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde processen of dergelijke werkwijze is gekoppeld aan persoonsgegevens zoals het verzamelen, het verzamelen, de organisatie, regeling, bewaren, bijwerken opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door indiening, verspreiding of andere vorm van verstrekking, verzoening of vereniging, beperking, wissing of vernietiging.

    d) Beperking van verwerking

    Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.
    e) profilering

    Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, en dat is dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met arbeid, economische status, gezondheid, persoonlijke Om voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

     f)pseudonimiseren

    Pseudonimiseren is de verwerking van persoonsgegevens op een wijze die de persoonsgegevens niet langer aan een bepaald onderwerp zonder de hulp van aanvullende informatie kan worden toegekend, mits deze aanvullende informatie apart worden gehouden en technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

     g) controller of controller

    Verantwoordelijk of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het lichaam dat alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Zijn de doelstellingen en middelen voor de verwerking van het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten voorgeschreven, de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria worden benoemd, in overeenstemming met het EU-recht of het recht van de lidstaten kan worden verstrekt kan.
  
     h) processor

    De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.    i) ontvanger

    Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, agentschap of andere entiteit aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als begunstigden beschouwd.

     j) derden

    Ten derde is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de controller, de processor en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de processor om de persoonlijke gegevens te verwerken zijn toegelaten.

    k) Toestemming

    Toestemming is iedere vrijwillige voor het specifieke geval en de betrokkene meegedeeld wijze wilsuiting ondubbelzinnig afgegeven in de vorm van een verklaring of andere herkenbare bevestigende handeling waardoor wordt degene bedoeld dat zij toestemming voor de verwerking van gegevens die de is.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke

Verantwoordelijk in termen van de verordening gegevensbescherming, andere kracht in de lidstaten van de Wet op de Europese Unie gegevensbescherming en andere regelgeving met de wetgeving inzake gegevensbescherming natuur is dit:

Ferienpark Arber

Waldesruhweg 34

94227 Zwiesel

Deutschland

Tel.: 09922-802595

E-Mail: info@ferienpark-arber.de

Website: www.ferienpark-arber.de

3. Cookies

De websites van het vakantiepark Arber gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan het vakantiepark Arber gebruikers van deze website gebruiksvriendelijker diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. Bijvoorbeeld, de gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft zijn inloggegevens niet elke keer opnieuw in te voeren bij elke bezoek aan de website, zoals dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

a) Gebruik van Facebook-plug-ins (zoals knop)

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VS) geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de "Like-Button" ("Vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de "Like-Button" op Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Verdere informatie is te vinden in het facebook privacybeleid op http://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's associeert met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

b) Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

c) Gebruik van Twitter

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden geleverd door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door Twitter en de "Re-Tweet" -functie te gebruiken, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Deze gegevens worden ook verzonden naar Twitter.

We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Zie het Twitter-privacybeleid op http://twitter.com/privacy voor meer informatie.

Je kunt je privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de Accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De Arber-website voor vakantieparken verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de internetpagina van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebpagina's die toegankelijk zijn via (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt het vakantiepark Arber geen conclusies over de persoon in kwestie. Integendeel, deze informatie is vereist om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) om de inhoud van onze website te optimaliseren en te adverteren, (3) om de blijvende werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en ( 4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch en verder geëvalueerd door Ferienpark Arber met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een zo goed mogelijk niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.
5. Contact via de website

De website van het vakantiepark Arber bevat vanwege wettelijke voorschriften informatie, die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals een directe communicatie met ons, die eveneens een algemeen adres van het zogenaamde elektronische bericht (e-mailadres) omvat. Als een getroffen persoon contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene verstrekte persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die vrijwillig door een persoon aan de verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen openbaarmaking van deze persoonlijke gegevens aan derden.
6. Routine schrapping en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag of, in voorkomend geval, de Europese richtlijnen of voorschriften of door enige andere wetgever te bereiken in wet- of regelgeving die de voor de verwerking verantwoordelijke was voorzien voor.

Als het opslagdoel wordt weggelaten of als een bewaarperiode voorgeschreven door de Europese richtlijnen en voorschriften of enige andere relevante wetgever vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7. Rechten van de betrokkene

    a) Recht op bevestiging

    Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese regelgevende en regelgevende instanties, om van de voor de verwerking verantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben worden verwerkt. Als een getroffen persoon gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kunnen zij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.
    b) Recht op informatie

    Alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben het recht om op elk moment door de Europese Directieve en Regulerende Autoriteit kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever en regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:
        de verwerkingsdoeleinden
        de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
        de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog moeten worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties
        indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
        het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de hem betreffende persoonsgegevens of van een beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of van een recht om bezwaar te maken tegen die verwerking
        het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
        als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens
        het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering krachtens artikel 22, leden 1 en 4, van de AVGB en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene

    Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

    Als een belanghebbende dit recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
    c) Recht op rectificatie

    Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt geboden om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die hem / haar betreffen te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

    Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door het Europees beleid en de wetgever verleende recht om de persoon die verantwoordelijk is dat de persoonlijke gegevens die op hen betrekking onmiddellijk worden verwijderd, tenzij een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de behandeling niet nodig moeten worden:

    De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
    De betrokken lidstaten hun toestemming voor de verwerking heffen, overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 par. 2, onder a DS-GGO ondersteund, en er is een gebrek aan anderszins juridische grondslag voor de verwerking persoon.
    De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 (1) DS-GVO en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking of de objecten van de betrokkene volgens artikel 21 (2) DS-GVO een verwerking.
    De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
    Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
    De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8 lid 1 DS-GVO.

Als een van de bovenstaande redenen juist is en een getroffen persoon wenst te zorgen voor de verwijdering van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op Arber Holiday Park, kunnen ze op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van het vakantiepark Arber zorgt ervoor dat het blusverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

de persoonlijke gegevens van het vakantiepark Arber werden openbaar gemaakt en ons bedrijf als de persoon die verantwoordelijk is in overeenstemming met art. 17 par. 1 DS-GMO verplicht om verwijdering van persoonsgegevens, het vakantiepark voldoet Arber, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering passende maatregelen, waaronder van technische aard, om andere gegevensbeheerders die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene alle links naar die persoonsgegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens van alle andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verwijderd voor zover de verwerking niet vereist is. De medewerker van het vakantiepark Arber zorgt in individuele gevallen voor het nodige.
e) Recht op beperking van verwerking

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de controller te verplichten de verwerking te beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

    De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
    De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens.
    De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene vereist dat deze juridische claims beweert, uitoefent of verdedigt.
    Betrokkene heeft bezwaren tegen verwerking conform art. Artikel 21 lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen die van de betrokken persoon.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een getroffen persoon de beperking van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op Arber Holiday Park wenst aan te vragen, kan deze op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van het vakantiepark Arber zorgt voor de beperking van de verwerking.

f) Gegevensoverdracht

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijnen en verordeningen wordt verleend om de door hem of haar aan de verantwoordelijke voor de verwerking verantwoordelijke persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Het heeft ook om deze gegevens naar een andere lading te leggen, zonder gehinderd te worden door degenen die verantwoordelijk zijn, waarin de persoonsgegevens zijn mits de juiste, op voorwaarde dat de verwerking van de instemming overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 lid 2, onder a), van de AVGB of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en verwerking door middel van geautomatiseerde processen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van openbaar belang of bij de uitoefening van openbaar gezag, dat is toegewezen aan de verantwoordelijke persoon.

Bovendien heeft de betrokkene 1 DS-GMO heeft in hun recht om data portabiliteit onder Art oefenen. 20 par. Voor het verkrijgen van die persoonlijke gegevens rechtstreeks worden overgedragen van een lading naar een andere lading, indien dit technisch mogelijk is en als de wet, dit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van het Arber-vakantiepark.
g) Recht op bezwaar

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donor toegekende recht, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie te allen tijde aan de verwerking op hen betrekking van persoonsgegevens op basis van art. 6 lid. 1 letter e of f DS-GVO neemt een bezwaar. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Het vakantiepark Arber niet het verwerken van persoonsgegevens in geval van een tegenstrijdigheid, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan bewijzen, zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

Als Ferienpark Arber persoonsgegevens verwerkt om direct mail te laten werken, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het doel dergelijke advertenties te verzenden. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen het vakantiepark Arber voor directe reclame, zal het vakantiepark Arber de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet meer verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht heeft om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, waartegen zij verwerkt de wetenschappelijke in het vakantiepark Arber of historisch onderzoek doeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89 para betreffende persoonsgegevens. 1 DS GGO's worden uitgenodigd om bezwaar in te dienen, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van openbaar belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een werknemer van Ferienpark Arber of een andere werknemer. De betrokkene is ook vrij, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

    Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren, niet een uitsluitend op een geautomatiseerde toegekende recht - met inbegrip van profilering - voor thematische besluit, dat zich ontvouwt dan rechtsgevolgen of aanzienlijke invloed op hem op een soortgelijke manier, voor zover het besluit (1) geldt niet voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon nodig is, of (2), is goedgekeurd door de wetten van de Unie of de lidstaten, die onderhevig is aan laden en deze wetgeving adequate maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

    Indien het besluit (1) vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke of (2) het plaatsvindt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Arber Park passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de bevoegde personen te beschermen. Belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn / haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.

    Als de betrokkene automatische beslissingsrechten wil claimen, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.
    i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

    Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

    Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wenst te doen gelden, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8. Gegevensbescherming in applicaties en in het aanvraagproces

De controller verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van het aanvraagproces. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige toepassingsdocumenten met elektronische middelen aan de verwerkingsverantwoordelijke verzendt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat op de website beschikbaar is. Als de verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de gegevens die worden overgedragen, opgeslagen in het kader van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wet. Als de controller de arbeidsovereenkomst niet met de kandidaat afsluit, worden de aanvraagdocumenten automatisch twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot afwijzing verwijderd, tenzij verwijdering andere legitieme belangen van de verantwoordelijke niet belet. Andere legitieme belangen in deze zin, bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

9. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art.6 Ik licht op. Een DS-GMO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens aan een contract te vervullen, de contractant is de persoon die, zoals het geval is met het verwerken van handelingen die nodig zijn voor een levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of vergoeding zijn, is de verwerking gebaseerd op Art.6 Ik licht op. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf zou worden gekwetst en dan zijn naam, zijn leeftijd, zijn gezondheid verzekering gegevens of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partijen zouden moeten worden doorgegeven. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, I lit. d DS-GMO zijn gebaseerd. Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6, I lit. f DS-GGO's zijn gebaseerd. Op basis van deze rechtsgrondslag gebaseerd verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgronden bij de verwerking van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij nodig is wil beschermen, moet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij mate van mening dat een legitiem belang kan worden geacht aanwezig te zijn indien de betrokkene is een klant van de lading (overweging 47 zin 2 DS-GMO).
10. Geschikte verwerkingsbelangen die worden nagestreefd door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde partij

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I verlicht. f DS-GMO is ons legitiem belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.
11. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren.
12. wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke informatie gedeeltelijk wettelijk verplicht is (zoals belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (zoals details van de contractant). Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokken persoon worden verstrekt, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerkers wist de getroffen individuele gevallen ook over de vraag of de verstrekking van persoonsgegevens vereist door de wet of contract of nodig is voor de overeenkomst indien er een verplichting om de persoonlijke gegevens, en welke gevolgen te voorzien zou het niet om persoonlijke informatie te verstrekken.
13. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid werd gemaakt door het College Bescherming Persoonsgegevens Toelichting generator van de DGD Duitse Vereniging voor Data GmbH, die werkt als een externe gegevensbescherming Kempten in samenwerking met de advocaat voor IT en privacy wet Christian Solmecke.